ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η χώρα αποκτά μεγαλύτερες δυνατότητες να ασκήσει αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική πολιτική