ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η SpaceX εκτοξεύει επιτυχώς το μεγαλύτερο δορυφόρο στο διάστημα