ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ιδρύθηκαν 30.103 επιχειρήσεις το 2017 σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ.