ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυρή στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Ελλάδα στο ζήτημα των δύο στρατιωτικών, ιστορική απόφαση για το Αιγαίο