ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμία εικόνα της πραγματικότητας στη Δυτ. Αττική δεν έχει ο κ. Τσίπρας