ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυρώθηκαν οι συμβάσεις για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων