ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μας ενδιαφέρει να γυρίσουν οι στρατιωτικοί μας το ταχύτερο δυνατόν (audio)