ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγάλες διαγραφές κεφαλαίων και τόκων σε δάνεια του τέως ΟΕΚ