ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μειώθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο του 2017