ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αυτήν τη συμφωνία αίρουμε οποιαδήποτε προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορίας μας