ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον πρόεδρο Δημοκρατίας της Πορτογαλίας συναντήθηκε ο Ν. Βούτσης