ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μια πολιτική δύναμη πρέπει να παίρνει την ευθύνη(audio)