ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα συσκευή επιτρέπει στα άτομα με προβλήματα όρασης, να περιηγηθούν στην εικονική πραγματικότητα