ΤΟΠΙΚΑ

Νέος ακτινολογικός εξοπλισμός 350.000 ευρώ για το Νοσοκομείο του Βόλου