ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο εξοπλισμό αποκτούν τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου