ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα στη διάρκεια της νύχτας