ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του