ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ν. Παπαδόπουλος: Με νέα ΚΥΑ επιλύεται το πρόβλημα των συμβασιούχων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα