ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ξένες προς τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό,οι δηλώσεις του τούρκου”