ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πιέζουν τις μετοχές διεθνώς