ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι εξ Ανατολών γείτονες εντάσσουν το θέμα με τους δύο στρατιωτικούς σε έναν πολιτικό σχεδιασμό (audio)