ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν σε χαμηλό επίπεδο εξαμήνου