ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πολίτες είναι απογοητευμένοι και προδομένοι από την κυβέρνηση