ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι τιμές των οικιστικών διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 1% το 2017