ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι υποσχέσεις του Αλ. Τσίπρα δεν αφορούν μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων