ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οκτώ χώρες της ΕΕ αντιδρούν στις γαλλικές προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη