ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο διχαστικός λόγος συσκοτίζει τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο (audio)