ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο τουρισμός αποτελεί τη «βαριά» βιομηχανία της Κρήτης