ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πήραν Φ.Ε.Κ. οι απαλλοτριώσεις εκτάσεων για το Σ.Δ.Ι.Τ. Πελοποννήσου