ΤΟΠΙΚΑ

Παράδοση σκούτερ σε γυναίκα που είχε να βγει 7χρόνια από το σπίτι της