ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρακολουθούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο και ανάλογα θα κινηθούμε (audio)