ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πενθήμερο αφιέρωμα στην ποίηση Γκάτσου από τη Χορωδία Τρίπολης