ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Κονδύλι 10 εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων