ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πλεόνασμα 12,68 δισ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το 2017