ΤΟΠΙΚΑ

Ποσό 55.000 ευρώ σε ιδιώτη για αποκατάσταση ζημιών υδραγωγείου Κουκουράβας