ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προαιρετική η ασφάλιση των εικαστικών στον ΕΦΚΑ