ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προτεραιότητα η προστασία του αδύναμου δανειολήπτη