ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,139 δισ. ευρώ το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2018