ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόθεση της Τουρκίας ήταν να μας δημιουργήσει πρόβλημα