ΤΟΠΙΚΑ

Σε δέκα σχολεία της Μαγνησίας θα κατανεμηθούν οι πρόσφυγες μαθητές