ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη διαγωνισμού για μελέτη στο Γ.Λ.Κ.