ΤΟΠΙΚΑ

Στην Κίνα δύο καθηγητές του Π.Θ. στο πλαίσιο συνεργασίας