ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο 4% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017