ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η δίκαιη ανάπτυξη