ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής