ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν επιδέχονται συμψηφισμό”