ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το δημόσιο άντλησε 1,136 δισ. ευρώ από την πώληση 6μηνων εντόκων