ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου ασκεί πιέσεις στο δολάριο