ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κράτος εγγυάται τη μισθοδοσία των κληρικών (audio)