ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τράμπ και Τριντό συμφώνησαν ότι πρέπει να καταλήξουν για τη NAFTA